Godziny działania Konsulatu

Niniejszym informujemy o zmianie w godzinach działania Konsulatu.
Serdecznie zapraszamy we wtorki od 11:30 do 14:00
oraz w piątki od 9:45 do 12:45.

Peruwiańskie Święto Dnia Niepodległości

Stoją od lewej: pos. J.K. Ardanowski, ks. P. Siołkowski, pos. P. Szramka, sekretarz województwa M. Smoczyk, prez. m. Torunia M. Zaleski, J.E. Ambasador A. Salas Barahona, wicewoj. J. Ramlau, pos. J. Sgeuring-Wielgus, wicestar. A. Siemianowski, Konsul S. Rakowicz, dyr. dep. Współpracy Międzynarodowej Sylwia Tubielewicz-Olejnik, Konsulowie: J. Mrozowski, K. Sikora, W. Olszewski

28 lipca 1821r. w Limie została proklamowana niepodległość Peru. Z okazji 196 rocznicy Konsul Honorowy Peru zorganizował uroczyste obchody narodowego święta Peru w Ratuszu z udziałem około 130 uczestników. Po odsłuchaniu hymnu narodowego Peru i Polski okolicznościowe przemówienie wygłosił Ambasador Republiki Peru w Polsce J.E. Alberto Salas Barahona. Przypomniał wielki wkład Polaków w wymieniając m.in. inż. Edwarda Malinowskiego, inż. Edwarda Habicha, rodzinę architektów Małachowskich prof. Maria Rostworowski, którzy znaleźli w Peru swoją drugą ojczyznę. Znakomitą kontynuację tego ciągu zasłużonych o polskich korzeniach jest obecny Prezydent Peru dr. Pedro Pablo Kuczyński, którego przodkowie wywodzą się z Inowrocławia i Wielkopolski. J.E. Ambasador omówił też bieżące więzi przyjaźni łączące Polskę i jej wiele instytucji z Peru.


Gratulacje i życzenia z okazji Święta Narodowego Peru przekazali wicewojewoda Józef Ramlau, Prezydent Torunia Michał Zaleski, Sekretarz Województwa Marek Smoczyk oraz inni uczestnicy święta.

W święcie uczestniczyło wielu znakomitych gości . Dla przykładu dr Zdzisław Preisner – znany podróżnik autor albumu o Peru, ks. Kanonik dr Piotr Siołkowski – proboszcz parafii w Czernikowie, który uzyskał relikwie zamordowanych w Peru zakonników Polaków  o. Michała Tomaszka,  o. Zbigniewa Strzałowskiego kanonizowanych w ubiegłym roku. Obecni byli Konsulowie Honorowi z Bydgoszczy Krzysztof Sikora (Ukraina) i Wiesław Olszewski (Słowacja) i z Torunia Jan Mrozowski (Mołdawia) oraz przedstawiciele władz samorządowych, w tym  przewodniczący Rady Miasta Torunia prof. Marcin Czyżniewski, wicestarosta toruński A. Siemianowski, sekretarz miasta Golubia Dobrzynia pani Mariola Milarska – gdzie niedawno gościł Ambasador.

            Spotkanie uprzyjemnił peruwiańską muzyką zespół Jacka Beszczyńskiego a następnie goście mogli spróbować oryginalnego cocktailu na bazie pisco tzw. pisco sour, degustować peruwiańskie wino i przysmaki kuchni peruwiańskiej. Peruwiańskie specjalności przygotował Peruwiańczyk p. Heli Taica (właściciel klubu Latino – America) przy udziale restauracji Speedway.

            Dalsze szczegóły w Artykule Nowości oraz na zdjęciach.

 

Męczennicy z Pariacoto

Od 7 maja 2017 roku, w Sanktuarium pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu, znajdują się relikwie polskich misjonarzy-męczenników: ojca Michała Tomaszka OFMConv i ojca Zbigniewa Strzałkowskiego OFMConv. 

Za wiarę, miłość i działalność misyjną, zostali oni bestialsko zamordowani w dniu 9 sierpnia 1991 roku, przez terrorystów Komunistycznej Partii Peru Świetlisty Szlak. Są to pierwsi męczennicy w historii Peru i pierwsi polscy błogosławieni misjonarze-męczennicy. Dnia 3 lutego 2015 roku, Papież Franciszek promulgował dekret o męczeństwie, a 5 grudnia 2015 roku w Chimbote w Peru, ich beatyfikacji dokonał ks. kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

https://www.youtube.com/watch?v=F8PPyZ4y8ac

 

 

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bydgoskiej na festiwalu w Limie

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bydgoskiej został zaproszony na X Encuerto Mundial de
Folklore Grand Prix Mi Peru 2017. Dzięki wsparciu Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Bydgoszczy, oraz Konsula Honorowego Peru,
uczestniczył w dwutygodniowym tournee w Peru.


Dnia 5 marca 2017 r. Konsul Honorowy Peru spotkał się przed wyjazdem z
członkami zespołu i przekazał każdemu z dwudziestu pięciu wyjeżdżających album
poświęcony historii i tradycji Peru.

Zespół wziął udział w festiwalu i zajął w nim wysokie noty, wystąpił również
w Ambasadzie Polski w Limie dla zebranej Polonii

Konsul Peru na spotkaniu dyplomatycznym u Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Konsul Honorowy Republiki Peru w Toruniu dr Stanisław Rakowicz, dnia 8 maja 2017 r., uczestniczył w dorocznym spotkaniu konsulów honorowym u Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Spotkanie było poświęcone międzyregionalnej współpracy międzynarodowej w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości Europy i świata. Na spotkaniu dominowały tematy z dziedziny gospodarczej, a także kulturalno-oświatowej. Konsul Honorowy Peru, przedstawił możliwości rozwoju współpracy międzynarodowej, w relacji dyplomatycznej Polski i Peru. Spotkanie było niezwykle owocne i rozwojowe w budowaniu dalszych, wzajemnych stosunków międzynarodowych, z krajami reprezentowanymi przez uczestniczących w spotkaniu konsulów.

 

 

 

Więcej artykułów…

Viva El Peru

:-)

Konsulat Republiki Peru w Toruniu
2015