Sylwetka konsula

Dr Stanisław Rakowicz

jest absolwentem stacjonarnych studiów historycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz zaocznych studiów ekonomicznych w Warszawie. W 1988 obronił pracę doktorską z zarządzania przedsiębiorstwem na Wydziale Ekonomicznym UMK. Był głównym założycielem Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu, Doświadczenia menadżerskie w przemyśle rozpoczął w bydgoskim ZACHEM-ie. Był wicedyrektorem bydgoskiego STOMIL-u i KABLA, a następnie dyrektorem naczelnym Kombinatu Łożysk Tocznych w Kielcach i toruńskiej ELANY, Współzałożyciel i dyrektor firmy polonijnej MARKIT w Toruniu ( 1982-88r.) W 1988r. wybrany na Wojewodę Toruńskiego ( do 1990r. ) jako pierwszy prywatny przedsiębiorca w Polsce. W 1991r, założył pierwsze w regionie dealerstwo samochodów zachodnich ( Volkswagen i Audi ) - AUTOSAR Założyciel i obecnie honorowy prezes Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa ( TNOiK ) w Toruniu. Zainicjował powołanie Izby Przemysłowo Handlowej w Toruniu, której jest Honorowym Prezesem, Wykładał zarządzanie na studiach dziennych i podyplomowych. Autor wielu. artykułów i referatów na konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą z dziedziny zarządzania oraz książki „Początki ery menedżerów w Polsce", wydanej w 2010 r.

Viva El Peru

:-)

Konsulat Republiki Peru w Toruniu
2015