Działalność

Kierunki i wybrane przykłady działalności Konsulatu Konsul Honorowy jest zobowiązany na własny koszt utrzymywać biuro
Konsulatu oraz finansować wszystkie przedsięwzięcia. Konsulat realizuje, na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zadania zlecane przez Ambasadę Peru w Warszawie lub z własnej inicjatywy. Dotyczą one rozwijania kontaktów gospodarczych, współpracy w dziedzinie nauki i kultury oraz propagowania turystyki do Peru.
Część przedsięwzięć ma charakter powtarzalny lub są realizowane przez wiele lat. Oto niektóre przykładowe:
1. Koncerty i spotkania 28 lipca z okazji Święta Niepodległości Peru oparte na muzyce andyjskiej, zwykle z udziałem dyplomatów z Ambasady Peru.
2. Wystawy malarstwa, prezentacja przez aktorkę peruwiańską w Baju Pomorskim.
3. Corocznie we wrześniu Święto Ziemniaka - Pyrki w Osieku w ramach szerszej imprezy "Barwy lata - dary jesieni". Peru jest ojczyzną ziemniaka skąd w dawnej Polsce ziemniak nazywany był perka lub pyrka. Nie jest powszechnie znana prawda, iż upowszechniające się w Europie, przywiezione z Peru w XVI wieku, ziemniaki zlikwidowały nawracające się klęski głodu i doprowadziły do ekspansji demograficznej.
4. Konsulat w 2008 roku zainicjował i w znacznej części sfinansował wydanie pierwszego w Polsce albumu w prestiżowym wydawnictwie Pascal w serii „ Wyprawy marzeń Peru Tekst i zdjęcia opracował znany toruński podróżnik i geograf dr Zdzisław Preisner. Pięciotysięczny nakład został już wyprzedany i Konsulat planuje jego wznowienie w nowej wersji. Konsulat zakupuje i upowszechnia przewodniki turystyczne po Peru. Na szczególną uwagę zasługuje pierwszy napisany przez Polaków przewodnik wydany w 2013 r. przez Pascala z moim wstępem przypominającym rolę Polaków w dziejach Peru.
5. Długofalowym przedsięwzięciem już realizowanym z perspektywą zakończenia w 2017 roku jest program wydawniczy popularno-naukowy, który ma utrwalić i upowszechnić wielka ( chyba niespotykaną w innych krajach ) rolę Polaków w dziejach Peru. Program jest realizowany przy dominującym wkładzie naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Muzeum Uchodźstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W ramach tego przedsięwzięcia Konsulat wydał pierwszą książkę pt. „Peru XIX i XX wieku w opisach polskich podróżników, emigrantów i urzędników. ” w serii „Polacy w dziejach Peru."

Przewidujemy zorganizowanie konferencji popularno-naukowej we wrześniu 2016 r. przy współpracy z UMK, UKW, Ambasadami Peru w Warszawie i Polski w Limie oraz wieloma autorami, znającymi wkład Polaków w proces budowania państwowości Peru od połowy XIX w. oraz współpracę polsko-peruwiańską XX w Konferencja będzie tak przygotowana, aby referaty objęły całe spektrum wkładu Polaków w losy Peru oraz percepcją upamiętnienia tego wkładu na obszarze republiki Peru. Wydane kolejne 2-3 tomiki powinny zamknąć całość problematyki i upowszechnić ją po stronie polskiej i peruwiańskiej.

6. Wieczór Peruwiański organizowany co roku na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Politologii UMK ( prof. J.Knopek ) dla studentów, pracowników naukowych i zaproszonych gości z odczytem o Peru, z udziałem dyplomatów peruwiańskich lub wybitnych podróżników.

7 Spotkania i wizyty Konsula Honorowego z różnymi środowiskami np. uczniowie, studenci, słuchacze uniwersytetów III wieku poświęcone Peru i lub funkcjonowaniu Konsulatów.

Viva El Peru

:-)

Konsulat Republiki Peru w Toruniu
2015